Always Take Care Thuiszorg (ATC-Thuiszorg)

Wij bieden zorg aan huis aan hen die het zelf niet (helemaal) meer kunnen.

Algemeen

ATC-Thuiszorg staat open voor elke cliënt/patiënt met een zorgvraag c.q. zorgbehoefte en neemt de zorg graag uit handen, op het moment dat u thuiszorg nodig heeft. Samen met onze zorg professionals, kijken we naar verschillende mogelijkheden om u en uw omgeving te ontzorgen en streven wij er naar, u de juiste en kwalitatieve zorg te bieden. ATC-Thuiszorg houdt zich veel bezig met het behouden van de kwaliteit en veiligheid waardoor de zorg gewaarborgd blijft. Geheimhouding in verband met uw privacy staat bij ons ook hoog in het vaandel.

ATC-Thuiszorg is een organisatie in ontwikkeling.

Thuiszorg

VV&T: De doelgroep waar ATC-Thuiszorg zich – in dit segment – op richt, bestaat uit personen die aangewezen zijn op verzorging, verpleging en begeleiding. De cliënten verblijven in hun eigen woonomgeving.

Het betreft cliënten/patiënten die in de eigen omgeving afhankelijk zijn van stimulans, ondersteuning of compensatie tijdens de zorgverlening in hun herstel.

Tevens patiënten/cliënten die in de thuisomgeving nazorg ontvangen na verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis.

Doelgroep Specifiek

Wij richten ons op specifieke doelgroepen in de thuiszorg. Cliënten/patiënten met geïndiceerde zorgbehoefte op:

  • Verpleging
  • Verzorging
  • Begeleiding (individueel)